facebook
youtube

12. Ročník mezinárodního tanečního festivalu

Phenomena of Perception (předprogram)

21.9.2020

Vidíme ono i to, co vidí i ostatní, uvědomujeme si ono i to, co si uvědomují i ostatní, vytváříme obraz onoho i toho, ale zcela rozdílnou vizuální interpretací než ostatní.

Pojem fenomény vnímání přesahuje mainstream ve vědě a filosofii, kdy svou možností zasahuje do paradigmat, teorií, směrů i samotných oborů, napříč vědním i uměleckým zaměřením. To či ono, jak se nám zobrazuje a jak vnímáme, je závislé na našich percepčních vlastnostech, které jsou spojeny s komplexní informací, která je nevědomky v každém z nás již od narození stejná, a to nám napomáhá komunikaci a vnímání velmi podobného světa. Neznamená to ale, že všichni teď a tady vidíme a uvědomujeme si stejnou vizuální stránku daného objektu.

Zrakem vizualizujeme, sluchem posloucháme, čichem cítíme, hmatem materiálně strukturalizujeme a kinestetikou tvoříme a vnímáme prostorovost. Pomocí těchto smyslů dokážeme žít, pracovat, komunikovat, milovat a být. Materiálno se nám zobrazuje ve vědomí pomocí vnímání. Vidíme a přemýšlíme v obrazech. Vnímáme teď a tady, neustále.

Taneční performance je založena na estetice pohybu, vnímání a prostoru. Jedná se o fusion streetovou performance, která mění prostor ve vnímatelnou entitu. Člověk si uvědomuje důležitost smyslů. Performance má diváka šokovat a donutit ho se zamyslet nad vnímáním svého okolí. Jelikož uvědomění, že vnímáme, je zdaleka mimo naši každodenní činnost. Je pozoruhodné, že prostor kolem nás je natolik složitý, a přesto se v něm ihned zorientujeme. Vnímat prostorovost závisí na našich smyslech, ale i síle podvědomí – výsledný vjem, tedy obraz toho, co vidíme, je silně ovlivněn vlastními hypotézami, očekáváním, které každému z nás může výsledný vjem zcela změnit.

Performance pracuje s motivy stereotypu, předsudku, imaginace i jinými faktory, které mohou právě ovlivnit výsledný obraz. Cílem je přivést diváka k ukojení své touhy bytí – nastavit zrcadlo, které bude odrážet náš vnitřní obraz tam, kde realita není realitou, nýbrž pouze tím, co se každému jeví vlastní rozdílnou optikou.

(performance vznikla v rámci projektu Fenomény vnímání – projekt sloužící pro vizuální interpretaci teoretického zkoumání problematiky estetiky smyslově vnímatelného a fenoménů vnímání)

Choreografie: Ondřej staněk

Seskupení tanečníků působících pod taneční skupinou All Style Unit

Toto představení můžete vidět v rámci předprogramu 13. ročníku mezinárodního festivalu současného tance TanecValmez v sobotu 17. 10. 2020 v 19:00 v KD Zašová